© Kraftimedia 2004    Kuivaniemen Jokikylän Kylätoimikunta ry. rekisteröityi virallisesti 13.04.2004.

    JOKIKYLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 2004

Tapio Hyry
Anneli Hyry
Impi Kaikkonen
Rauha Sund
Timo Ylitalo
Mirja KlasilaKylätoimikunta Pitäjämarkkinoilla

urakoitsija
kauppias
eläkeläinen
perhepäivähoitaja
autoilija
kunnansihteeri

puheenjohtajavarapuheenjohtaja
rahastonhoitaja

016 - 246 192
016 - 246 107

016 - 246 212
016 - 246 205


0400 127 481

040 561 0240
040 747 2652
0400 260 904
040 762 6585